Vol 7.2 (2014) "Aristotelian Metaphysics: Essence and Ground", (eds.) Riin Sirkel and Tuomas E. Tahko

Table of Contents

Editorial
Riin Sirkel, Tuomas E. Tahko
PDF
1-4
Justin Zylstra
PDF
5-28
Margaret Anne Cameron
PDF
29-55
Pablo Carnino
PDF
56-71
Ryan Christensen
PDF
72-87
Lucas Angioni
PDF
88-112
Kathrin Koslicki
PDF
113-141
Michail Peramatzis
PDF
142-167
Christine J. Thomas
PDF
168-194
Travis Dumsday
PDF
195-218